Dişbudak Yapraklı Akçaağaç - Acer negundo

Dişbudak yapraklı akçaağaç (Acer negundo), akçaağaçgiller (Aceraceae) familyasından anavatanı Kuzey Amerika olan iki evcikli bir akçaağaç türüdür. Hızlı gelişir Türkiye’nin her yerinde yetişebilir.

Ürün Özellikleri

  • Dişbudak yapraklı akçaağaç, kışın yaprak döken bir ağaç olup 10-25 cm boylanan ve düzensiz bir tepe tacına sahiptir. Yaprakları bazen beyaza yakın açık yeşil, bazen yeşil-beyaz alacalı ama genellikle sarımtırak yeşil renklidir. Her bir bileşik yaprakta 3-5, bazen daha çok tek sayıda yaprakçık bulunur. Yaprakçıklar sivri uçlu, yumurtamsı, kenarları dişlidir. Uçtaki yaprak bazen 3 loplu olur. Üst yüzü çıplak, alt yüzü tüylüdür.
  • Yapraklanmadan önce, Mart’tan Mayıs’a kadar çiçek açar. Çiçekler Sarımsı-beyaz yeşil renktedir. Birkaç ay kadar ağaç üzerinde kalırlar.
  • Gevşek, dağınık, yeşil dallı, geniş tepeli Gövde kabuğu grimsi bej, düzensiz çatlaklıdır. Gövde kısa ve eğridir.
  • Ağustos ayından Ekim ayana kadar meyveleri, kanatlı meyve 3-4 cm boyunda ve dar açılıdır. Kanatlar genelde içe doğru kıvrıktır. Yuvarlak gevşek ve düzensiz bir tepe yapar. Tepe çapı 6-8 metredir. Meyveleri kış boyu ağaçta kalırlar.
  • Farklı iklimlerde gelişir. Ancak iklim bitki formunu değiştirir. Kurak ve güneşli ortamlarda bitki formu basık ve yuvarlakça, gölgede, ılıman ve yağışlı yerlerde dallar birbirinden oldukça açık, geçirgen bir görünümlü bir form almaktadır.
  • Budamaya gerek duymaz. Sadece kurumuş, kırılmış, şekli bozulmuş ya da hastalanmış dallarının kesilip çıkarılması yeterli olur.

ÜRÜN HAKKINDA
BİLGİ ALINIZ

+90 507 141 32 71

  • Gençlikte çok hızlı büyür, ışık ihtiyacı fazladır, nemli gevşek topraklarda iyi gelişme gösterir, su baskınlarına ve rüzgar etkilerine dayanıksız olan bu tür kozmopolit bitkilerdendir.
  • Hem güneşli hem de gölgelik yerlerde yetişebilir.
  • Kışa dayanıklıdır ve yarı gölge ağacıdır. Muhtelif toprak türlerine uyum sağlar. Nemli, gevşek yapılı topraklar bitki için ideal olmasına karşın, derin, drenajı iyi ya da kumlu-tınlı topraklarda da yetişirler.
tab image