Aşılı Mavi Ladin "İTHAL" - Picea pungens Hoopsi

Ülkemizde “Aşılı Mavi Ladin”, “İthal Mavi Ladin”, “Hopsi” isimleri ile bilinen Picea Pungens Glauca “Hoopsii” fidanları açık mavi rengi, uzun ibreleri ile bilinir. Bütün Dünya’da bahçe düzenlemelerinin en görünür yerlerinde, peyzaj uygulamalarının en merkezi noktalarında mutlaka kullanılan, çok beğenilen özel bir fidan türüdür. Aşılama yöntemi ile üretilmektedir.

Tohumdan üretilen Mavi Ladinlerin büyük bir bölümü yeşil renkli olmaktadır. Bu Mavi Ladin ağacının doğal özelliğidir. Anavatanı olan Kuzey Amerika (Colorado Eyaleti ve civar eyaletler) ormanlarında Mavi Ladin Ladin ağacından 1 tanesi mavi renklidir. Toplanan tohumlar Mavi Renkli ağaçlardan toplanmasına rağmen tozlaşmadan dolayı mavilik oranı çok değişmemektedir.

Ürün Özellikleri

Her dem Yaprakları dökülmeyen, iğne uçlu ithal Ağaç türlerindendir.

 • Utah ve Kolorado’da doğal olarak yetişir.
 • 3300 metre yüksekliğe kadar dayanabilmektedir.
 • Yetişme ortamı bakımından büyük bir isteği yoktur.
 • Kuru, asidik ve hafif rutubetli topraklarda iyi yetişir.
 • İyi drenajlı kumlu balçık topraklarda optimal gelişim gösterir.

ÜRÜN HAKKINDA
BİLGİ ALINIZ

+90 507 141 32 71

Gençlikte yavaş, 8-10 yaşından sonra hızlı büyür. Maximum 20-50 m boy yapar. Işık-yarıgölge ağacıdır. Başlangıçta piramidal sonraları sütunumsu tepe yapar. Tepe çapı 6-8 m’dir. Sığ ve yayvan kök sistemi geliştirir.

 • Mavi Ladinin yeşil yaprakları 2-3 cm uzundur
 • Sert ve batıcı, mavimsi-boz yeşil veya gümüşi-beyaz radial diziliştedir
 • Mavi renk soğuk iklimde daha belirgindir.
 • İbrelerdeki mavi renk elle oğuşturulunca çıkar.
tab image

Kaliteli Mavi Ladin fidanı üretimi için ana şart kaliteli Mavi Ladin tohumu ekiminin yapılmasıdır. Kaliteli tohum ekimi kaliteli fidan üretimi yanında yapılacak çalışmaların ekonomik ve karlı bir yatırım olmasını sağlar. Ekimi yapılacak tohumların mutlaka orijin (yetiştiği yer) belgesine sahip ve kalite kontrolünün (çimlenme yüzdesi, çimlenme enerjisi, temizlik yüzdesi) yapılmış tohumlardan olmasına dikkat edilmelidir.

 • 1 kg. Mavi Ladin tohumunda 235.000 adet tohum vardır.
 • 1000 adet tohumun ağırlığı 4,3 gramdır.
 • 100 gr. Mavi Ladin tohumundan ekim sonucu 15.000 adet fide çıkmaktadır.
 • 2+0 yaşında toplam fidan sayısı 6.000-7.000 adet arasında olmaktadır.
tab image

Kaliteli fidan için kaliteli tohum kadar kaliteli toprakta zorunludur. Fidan yetiştirme ortamı olarak kullanılan materyal orman toprağıdır. Orman toprağı humus yönünden zengin topraklardır. Bitki ve hayvan artıklarının toprakta çürümesi ve ayrışması neticesinde toprak bünyesinde organik maddeler teşkil eder.

 • Bitkinin gelişmesinde toprağın toprak reaksiyonu(pH) da çok önemlidir.
 • Toprakta mevcut besin maddelerinin çözünür hale geçerek istifade edilebilir
 • Ekimde kullanılacak toprağın mutlaka pH’ı ölçülmelidir.
 • Taze hayvan gübresi hemen kullanılmaz.
tab image

Great explorer of the truth, the master-builder.

 • Great explorer of the truth, the master-builder.
tab image

"Tabiatın Tüm Renkleri"