Mavi Servi - Cupressus arizonica

Ülkemizde park ve bahçelerde çok miktarda kullanılan bu servi ortalama 25 metreye kadar boylanabilen 5-6 metre tepe çapı yapan herdem yeşil sık dokulu grimsi renkte iğne yapraklı bir ağaç türüdür.

Ürün Özellikleri

  • Mavi-yeşil yada gri-mavi renkteki pul yapraklar sivri uçlu ve kenarları ince dişlidir. Dallar gövdeye diktir.
  • Gövdesi gençlikte kırmızı kahverengi yaşlanınca esmer renkli uzun şeritler halinde çatlaklıdır, pul yapraklar mavi yeşil renklerde dört köşeli kalıncadır yağ bezleri belirgindir.
  • Fındık büyüklüğün deki kozalakları 2-3 cm çapında kırmızı-kahverengi renklerde ve üzeri mavi dumanlı, 6-8 puldan oluşur, pulların üst tarafı basık veya düzdür arka tarafında ise çıkıntılar mevcuttur.
  • Piramidal formu yapısı ve maliyet acısından uygunluğu ile peyzaj mimarlığında çok tercih edilir, çit bitkisi, fon oluşturma rüzgar perdesi ve yol ağaçlandırmalarında değerlendirilebilir.
  • Türkiye’nin en kurak yerlerinde ağaçlandırmada kullanılabilir.

ÜRÜN HAKKINDA
BİLGİ ALINIZ

+90 507 141 32 71

  • Toprak istekleri bakımından kanaatkardır, kurak ve ağır balçıklı topraklarda yetişir.
  • Soğuğa ve ilkbahar donlarına karşı çok dayanıklıdır.
tab image